dijous, de juliol 23, 2015

Concursos de direcció. Què passa a primària? Post 4

Seguint l'anàlisi que vaig fent sobre els concursos de direcció, cal ara fixar-se en l'evolució per etapes. Quina és la situació a primària? Queden moltes vacants?

En primer lloc cal fixar-se en l'evolució de centres convocats. En tots els anys analitzats, el nombre de centres convocats es mantenen entre 350 i 450, amb l'excepció del 2012 que es situar en gairebé 600 centres. Al mateix temps, i en les mateixes dades veiem ja que en les escoles, en la convocatòria del 2015, el 60 % dels centres convocats, ja havien estat convocats l'any anterior.
 
 
ConvocatsRepeteixen% Repeteixen
20093570,00
20102609837,69
201134411533,43
201258818932,14
201344932371,94
201439326166,41
201537522459,73

S'observa clarament que a partir de l'any 2013 hi ha un increment de les vacants que resulten els concursos de mèrits convocats. Tot i que és cert que sembla que hi ha un descens els anys 2014 i 2015, el percentatge de centres que repeteixen convocatòria continua estant al voltant d'un 60%.

Quina explicació pot justificar aquest 60 % de vacants? Habitualment es parla de la ruralitat dels centres, molt present en aquesta etapa. Cal recordar que a Catalunya, l'entorn rural disposa d'escoles, però en la secundària (a excepció de les poblacions que disposen d'instituts-escola), la població escolar es concentra, en zones rurals, en centres de referència gairebé comarcals. Potser una anàlisi acurada per Serveis Territorials ens pot ajudar a entendre si aquest factor rural condiciona la generació de vacants en els concursos de direcció.

En el següent gràfic es pot observar el nombre de centres que es convoquen per primer cop al Servei Territorial i el nombre de centres que ja és el segon cop que es publiquen.

 
ConvocatsRepeteixen% Repeteixen
Barcelona18633,33
Comarques231777,27
Baix Llobregat281346,43
Vallès Occidental392358,97
Catalunya Central553258,18
Maresme - Vallès371848,65
Girona664568,18
Lleida593762,71
Tarragona352777,14
Ebre15640,00
En la taula anterior es poden observar els territoris que se situen per sobre de la mitjana en vacants de direcció a primària. Sense extreure conclusions, destaca que el percentatge més baix de vacants es produeix a Barcelona Ciutat, i el més alt a Barcelona Comarques, tot i que en aquest ST té una forta presència urbana (Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià i l'Hospitalet, però també té comarques més rurals com el Garraf i Alt Penedès. En la franja baixa també destaca l'Ebre, amb "només" un 40% de vacants a primària.