divendres, de juliol 24, 2015

Concursos de direcció. Aclariments metodològics. Post 5

Haureu notat que he iniciat una sèrie d'escrits explicant la situació dels concursos de direcció. I abans de continuar, perquè la sèrie té continuïtat, cal aclarir un parell de qüestions.

1.- Els escrits fan referència únicament als concursos de direcció i als nomenaments extraordinaris, no al conjunt de centres, sinó només a aquells que tenen la direcció vacant.

2.- Les dades s'han extret de fonts públiques, tan públiques com el propi DOGC. Fins al moment, no hi ha cap dada que no s'hagi aconseguit mitjançant el tractament de dades del propi DOGC.