dimecres, de juliol 22, 2015

Concurs de direcció de centres. Vacants reiterades. Post 3

Al mes de març vaig iniciar una sèrie de posts explicant l'evolució dels concursos de direcció en els centres educatius. En el primer escrit explicava quants centres s'havien convocat, distribuïts per Serveis Territorials. En el segon, mostrava una petita evolució temporal de la distribució de places des de l'aprovació de la LEC.

Un dels aspectes, al meu entendre, més cridaners és la reiteració de convocatòria que es produeix en molts centres. O sigui, una direcció de centre que queda vacant. I la preocupació ve donada perquè, tal i com està legislat el nomenament extraordinari (quan hi ha vacant), el fet de tenir vacant la direcció posa el centre en una situació d'interinitat durant massa temps.

Com a exemple pràctic, un centre al que se li convoca la direcció i resulta vacant una única vegada, pot tenir aquest període transitori durant dos anys!! Imaginem doncs si aquesta reiteració es va produint més cops. Com s'ha de desenvolupar un projecte estable en aquesta situació? Com es poden desenvolupar acords de coresponsabilitat? Com es poden canviar PECs sense saber cap on es vol anar?

El nombre de centres que acaben tenint la direcció vacant ha experimentat  un creixement important durant els darrers anys. L'any 2009, any en que s'aprovava la LEC però sense tenir encara un desplegament normatiu, el percentatge de centres que van quedar vacants va ser del 27%, en canvi el 2014, aquest percentatge ha pujat fins al 54 %


ConvocatsVacants%
200942711526,93
201033414142,22
201143723052,63
201273438552,45
201355330354,79
201447725854,09

Més preocupant encara és la situació que representen aquests centres. Del total de centres convocats, els que repetien convocatòria el 2010 eren 1/3, en canvi al 2015 aquesta situació ha pujat també fins al 55 %, si bé és cert que el pic màxim va ser el concurs de l'any 2013 amb gairebé un 70% de centres que repetien convocatòria.


ConvocatsRepetits%
201033411534,43
201143714132,27
201273423031,34
201355338569,62
201447730363,52
201546425855,60

Però cal reconèixer que aquesta situació no es produeix en tots els Serveis Territorials del Departament. En propers posts analitzaré quines dades es presenten en cadascun d'ells.