dimarts, de maig 05, 2009

Autonomia de centre, optimització de recursos, coordinació TIC i la LEC

Ja fa gairebé un any que es va presentar el projecte de llei d'educació de Catalunya, un projecte amb el qual el govern volia (i vol) millorar la realitat educativa d'aquest país. Ja en parlava el passat novembre de les possibilitats organitzatives que s'obrien amb la LEC dintre dels centres educatius de Catalunya.

Però sembla que alguna cosa trontolla perquè les últimes mesures proposades, com les que anunciava el diari Segre la setmana passada, van més aviat en contra de la proposta de la pròpia llei.

Un dels objectius de la LEC era potenciar moltíssim l'autonomia de centre, i ara, ens trobem amb la proposta de restringir la capacitat organitzativa del centre amb una normativa que suposa la comptabilització de les hores de coordinació (entre les quals deuen estar les TIC) com a hores no docents.

El projecte de llei deia en el seu article 88: "Els centres que presten el servei d'educació de Catalunya desenvolupen la seva autonomia organitzativa definint la seva estructura i les normes de funcionament intern del centre". En l'article següent diu textualment: “Els centres públics poden determinar l'existència d'òrgans unipersonals addicionals als quals es poden assignar responsabilitats específiques”.

Doncs si realment són els centres els que defineixen la seva estructura i normes de funcionament, perquè no se'ls deixa als centres la potestat per a decidir qui fa què i en quines condicions?

Si bé és cert que existeixen una certa quantitat d'hores per a tasques de coordinació (cicle, activitats vàries, projecte lingüístic, TIC, ...) també és cert que algunes d'aquestes reduccions d'horari lectiu són de difícil justificació, però la proposta que s'ha filtrat a la premsa, em resulta difícil de justificar perquè aplica un mateix criteri a situacions completament diferents.

Clar que ... haurem d'esperar a que es faci la presentació oficial de la proposta a veure com queda la racionalització dels recursos.

2 comentaris:

Joan ha dit...

Totes les mesures van en la mateixa direcció. No tenen ni un euro.
Per tant, tant la proposta de fer més hores lectives, com la d'eliminar les reduccions horàries va encaminades a la reducció de personal. És cert que pagaran les hores extres, però s'estalvien la seguretat social. Si s'apliques a màxim rendiment pot suposar una reducció de personal de més d'1/6 part.
Com sempre la qualitat en darrer lloc.

Anònim ha dit...

ara..... pasta per microsoft sí que n'hi ha.