dimarts, de març 24, 2009

Les TIC i les proves de les oposicions. Continuem amb la pissarra ... de guix!

Acabo de llegir tota la convocatòria d'oposicions que ha tret el Departament d'Educació per a aquest any. En total 200 places per a esdevenir funcionari del cos de mestres i 2.230 per a ser funcionari del cos de professors d'ensenyament secundari.

El que em sobta més, any rere any, és l'escassa importància que se li donen a les TIC/TAC en aquestes proves. Com ja sabeu, la prova té dues.

En la primera part es tracta de demostrar els coneixements necessaris per a impartir la docència. Un conjunt de temes dels quals se n'acaba exposant un. Si us mireu la convocatòria veureu que no hi ha la més mínima referència a la valoració que haurà de tenir la presència de les TIC en aquesta exposició.

La segona part, la més pedagògica es divideix a la vegada en dues. La primera és la presentació de la programació on hi ha una mínima referència en l'annex 4 quan s'indica que a l'hora de l'elaboració de la programació s'haurà de tenir en compte “la metodologia, inclòs l'ús pertinent de les tecnologies de la informació i la comunicació”.

Continuant en la segona part, en la segona “subpart” d'aquesta, es tracta d'exposar una unitat didàctica. Però en aquest cas tampoc hi ha la més mínima menció a l'ús de les TIC per part de l'aspirant. Ni tan sols en l'opció de de substitució d'aquesta prova per un informe realitzat per la inspecció es mencionen les TIC, i això que teòricament el que s'avalua és la feina pràctica ja realitzada per l'aspirant en un centre docent.

Tinc la sensació que l'objectiu de les proves selectives continua sent el mateix que fa anys, una mera reproducció d'un temari estudiadet, i a més, des de fa poc, una presentació d'una programació, sense que necessàriament s'hagin de tenir coneixements sobre les eines que la societat està utilitzant ja fa temps.

Continuem seleccionant professionals amb uns coneixements teòrics elevats, però amb uns coneixements pràctics ben escassos. I després els hi demanarem responsabilitat ...

1 comentari:

Anna ha dit...

totament d'acord, després hem de fer cursos de formació permanent per estar al dia i tenir més recursos, si ja ho féssin d'un bon prncipi...