dijous, de maig 10, 2007

L'horari de primària i la implantació de la sisena hora

El passat 8 de maig es va publicar en el DOGC l'ordre EDU/117/2007 que feia referència al calendari escolar del proper curs. A més incloïa unes referències a la implantació de la sisena hora en els centres de municipis de més de 5.000 habitants.

La sorpresa ha vingut quan, aquest matí, llegint El Punt he vist el següent fragment:

Com en l'anterior ordre, Educació deixa oberta la porta perquè les escoles que han de començar a impartir la sisena hora –el curs que ve tots els municipis d'entre 5.000 i 10.000 habitants– l'ajornin per «circumstàncies tècniques o necessitats específiques». Les escoles tenen poc temps, només fins al 25 de maig, per sol·licitar l'ajornament de l'aplicació de la sisena hora fins al curs 2008/2009, quan és previst que arribi a tots els centres.

En realitat l'ordre diu: "Atenent circumstàncies tècniques o necessitats específiques, es podrà autoritzar l'ajornament de l'aplicació de la mesura al curs 2008-2009 quan en un determinat centre concorrin raons objectives que ho facin aconsellable."

Evidentment, aquestes raons objectives no estan especificades enlloc. I aquí ens hem quedat. Quines són aquestes raons objectives?

1 comentari:

Anònim ha dit...

El sentit comú, que hauria d'haver fet que mai s'hagués aplicat.