dijous, de març 15, 2007

Canvis a l'Àrea TIC

Sembla que hi ha moviments a l'Àrea TIC del Departament d'Educació, espero que aquests canvis no es limitin a un simple canvi de persones sinó que signifiquin un canvi real de política TIC/educativa. Si els responsables del Departament diuen allò que hem de passar de l'aula d'informàtica a les TIC a l'aula no poden passar algunes de les coses que passen a les escoles, instituts i altres institucions educatives.

Sobre allò que sota la meva modesta opinió crec que s'hauria de fer des del Departament, aquí en teniu algunes idees:

- Garantir els recursos necessaris per a portar a terme experiències educatives innovadores. (formació, recursos, suport institucional, descentralització de les iniciatives, ...).

- Adequació REAL dels currícula dels centres, entenent com a currículum allò que els alumnes acaben adquirint com a propi. Els currícula no són només aquells papers que s'aproven, sinó el conjunt d'aprenentatges que adquireix l'alumne, ja sigui a l'escola, a casa, o on sigui.

- Coordinació dels projectes "nous" per a que es puguin traslladar a més centres educatius. Que no siguin bolets enmig del bosc si realment són experiències interessants.

- Potenciació de totes les eines que permetin optimitzar els recursos existents. Per a què gastar-nos una milionada en llicències si podem fer el mateix amb programari lliure? I quan no es pugui fer (que algunes coses hi ha que no es poden fer, encara) llavors, ens gastem els diners que facin falta.

I com que els projectes necessiten persones líders, que sàpiguen el que es fan, aquí van unes demandes sobre les característiques de les persones que s'haurien d'encarregar de tirar-ho endavant.

- Que sàpiga què hi ha en els centres educatius i que no s'hagi de passar un any mirant què és el què es fa i què no es fa en les escoles, instituts, centres de formació d'adults, etc. Potser un docent ho podria fer molt bé.

- Que tingui experiència, que no sigui un recent arribat al món TIC/educatiu que vulgui descobrir Amèrica. Amèrica fa anys que està descoberta, i si comencem per aprendre del que ja hi ha fet?

- Que conegui la gent que s'està dedicant a les TIC en molts àmbits. Que sàpiga qui és qui i a qui dirigir-se si es volen referències sobre física quàntica o termonuclear.

- Que sigui una referència vàlida en el món TIC/educatiu i pugui proposar experiències innovadores i vàlides.

- Que pugui gestionar bé el "complex món TIC/Educatiu" que tenim a Catalunya.

En fi, ja m'he quedat tranquil ... Ara avaluació de sisè de primària.