dijous, de desembre 01, 2005

Moltes oposicions

Ahir va sortir als mitjans de comunicació que el Departament d'Educació pensava convocar d'aquí a l'any 2.008 més de 12.000 places de mestres i professors en tota Catalunya. Una mesura en principi positiva però que cal analitzar amb un xic de profunditat. Anem a pams

A finals dels 70 i principis dels 80 va haver una enorme quantitat d'incorporacions de mestres i professors a l'escola pública. Molts d'aquests van guanyar les "seves" places en concursos restringits on es primava absolutament el fet d'haver treballat prèviament. La incorporació de professionals va ser massiva. I què ha passat durant els anys?

Els resultats són ben visibles en els nostres centres, uns claustres amb una gran majoria de personal entre 50 i 60 amb gran experiència professional però completament esgotat després d'una vida laboral dura i cada cop més complicada.

Ara toca renovar molts d'aquests llocs de treball ja que molts d'aquells mestres ara es jubilen i en calen de nous. Tota aquella incorporació massificada al funcionariat s'ha traslladat en el temps i ara cal prendre mesures. Però és la millor sol·lució convocar totes aquestes places ara? Si repetim la incorporació massiva d'aquells anys ens trobarem que:

1.- De cop prescindirem de l'experiència de tots aquests professionals.
2.- Perpetuarem el problema uns altres 30 o 35 anys.

O sigui que dintre d'uns anys tornarem a tenir uns claustres envellits i amb escassa energia per treballar en el nostre món. No valdria la pena pensar-hi i fer aquestes incorporacions més espaiades en el temps?

Es tracta de millorar l'escola pública pensant a llarg termini o trobar unes sol·lucions amb precipitació?

A més, com sempre en els casos de massificació, i ara que els nostres governants parlen tant de "qualitat", com pensen garantir la qualitat de la selecció? Una simple norma de mercat ens diu que a major oferta de places (d'oposicions) menor competència. Crec més que justificat considerar la competència com a element de qualitat (almenys així ho justifica gairebé tothom).

No entraré a parlar del mètode de selecció (però la proposta d'alguns sindicats em sembla abusiva cap al professorat que porta molts anys treballant amb algunes condicions molt aventatjoses), això ho faré en un altre moment, però sens dubte un procés (sigui el que sigui) en que es disminueix la competència, la qualitat de la selecció queda mermada. Clar que potser se'n podria parlar del que és qualitat. En qualsevol cas, el raonament crec que és vàlid.

Cal pensar en el futur del país a mitjà i llarg termini, no només amb immediatesa.