dimecres, de juliol 02, 2008

Presentació demanda contra el Departament d'Educació

Com sabeu, l'any passat em vaig presentar a les oposicions que es van convocar per a accedir al cos de professors d'educació secundària. Com que complia els requisits, vaig poder participar-hi per la modalitat d'accés a cos superior a partir del cos de mestres de primària. Els requisits per a participar-hi són: tenir una llicenciatura i haver estat membre del cos des del qual es participa un mínim de sis anys.

Les oposicions constaven d'una sola prova dividida en dues parts. En la primera d'aquestes, s'havia d'exposar un tema d'entre 9 escollits a l'atzar pel tribunal. A més, en aquesta primera part, s'havia de presentar una proposta didàctico-pedagògica del tema escollit. Com que el tema era adequat (La textura musical. Tipos y evolución a través de la historia), vaig optar per presentar una proposta didàctica que m'havia publicat la Subdirecció General d'Ensenyaments Artístics del mateix Departament d'Educació i que feia una referència més que explícita a la utilització de les TAC com a eina per a la modificació de la textura musical. En total 45 minuts per a fer tota l'exposició, que vaig dividir en 25 minuts per a la part del tema i 20 minuts més per a la part didàctico-pedagògica. Cal dir que el tribunal va optar per no fer cap pregunta als aspirants de la modalitat "restringida", ho devien tenir tot molt i molt clar.

En la segona part de la prova em va tocar cantar una cançó proposada pel tribunal. Es dóna la circumstància que en les proves de l'any passat es van proposar les mateixes cançons que l'any anterior s'havien proposat per als tribunals de primària dels quals n'havia format part com a secretari d'un tribunal. O sigui, la cançó que vaig cantar l'havia jutjat com a tribunal l'any anterior.

El resultat va ser desesperant. Tots els que ens vam presentar vam suspendre. Millor dit, a tots els aspirants que ens vam presentar ens van suspendre. Cal dir que en les últimes cinc convocatòries que hi ha hagut de secundària, només hi va haver aprovats en una d'elles. En les altres quatre, no ha aprovat mai cap candidat provinent del cos de mestres.

En tot el procés s'han donat moments realment kafkians. Vaig demanar tota la documentació del tribunal i misteriosament havien desaparegut actes de l'expedient administratiu. I curiosament, quan vaig presentar el recurs contenciós-administratiu, van tornar a aparèixer!!! Evidentment tinc còpia compulsada de tota la documentació presentada on hi ha actes en les que després es canvia la data de publicació. Impresentable totalment!

Per tot això vaig decidir presentar el recurs corresponent davant la justícia contenciosa-administrativa que es va acceptar a tràmit fa uns mesos. I avui, just un any després (per a que després diguin que ja justícia no va lenta) és el dia en que haig de presentar la demanda corresponent. Si he arribat fins aquí, us podeu imaginar que ja no tornaré enrera. Sóc conscient que si no aconsegueixo que em donin la raó, mai aprovaré les oposicions per a passar al cos de professors d'educació secundària, però per sobre d'un procediment administratiu hi ha la dignitat professional i personal, qualitat que alguns, òbviament, no tenen.

Podeu seguir tot el procès des d'aquest enllaç a aquest mateix bloc.