dimarts, de març 20, 2007

Convocatòria d'oposicions - Ús de les TIC en les proves

Ahir a la tarda van fer públic el document provisional de convocatòria de les oposicions a cossos docents per a aquest any. Les coses canvien bastant respecte al que hi havia fins ara.

Els que volen accedir a primària i porten anys fent interinatges ho tindran més fàcil, a priori, que en anys anteriors. Podran substituïr una de les proves per un informe que valori la seva capacitat didàctica. Crec que molta gent estarà contenta, es lliuraran d'una de les proves de les opos. D'altres, però, no ho estaran tant, veuran com ells si que han de fer les proves, tot i que potser han treballat més anys que els que s'han pogut lliurar de la prova (per exemple els de la privada que volen passar a la pública). Però, i els més joves? Aquests, senyors i senyores, toca pringar. A fer tota la prova.

Ara bé, el que m'ha preocupat més ha estat el tractament que les TIC tenen en aquesta proposta de convocatòria. He vist que en l'informe de valoració de la unitat didàctica no hi ha cap apartat que faci referència a la utilització de les TIC, cap ni un! Això es podria defensar dient que ja hi ha criteris de correcció que diuen "Desenvolupament de la intervenció didàctica amb varietat de recursos i materials curriculars per facilitar l'assoliment dels objectius", però no ens enganyem, no hi ha cap menció explícita a l'ús de les TIC. O sigui, que si un candidat, presenta una programació que agradi a la comissió avaluadora corresponent tot i que no utilitzi les TIC, pot passar la prova.

Després ja ens gastarem diners en formar-lo (si en té ganes, perquè la formació no és obligatòria, i encara menys que aquesta hagi de ser sobre TIC) i en ensenyar-li com pot utilitzar les TIC ... En fi, sobren comentaris.

El mateix passa a la secundària, cap referència a l'ús de les TIC com a eina d'ensenyament-aprenentatge ni com a competències bàsiques ni res de res. Trist, molt trist.