diumenge, de gener 15, 2006

Sobre la formació TIC a primària

Aquest any, al juny més concretament, farà 10 anys que vaig acabar els meus estudis de magisteri a la Universitat de Barcelona. Haig de dir que no va ser la formació que esperava. Vaig sortir tant poc preparat (i aquesta és una opinió bastant àmplia entre els meus companys d'estudis) que difícilment em podia fer càrrec de l'especialitat de música d'una escola.

Malgrat aquesta formació inicial, vaig començar a treballar de mestre i ja veieu, aquest és el desè curs a primària. Tot i no tenir una gran quantitat d'anys treballats com a mestre, si que he fet tasques de formació per a diferents institucions i organitzacions i crec que algunes conclusions puc extreure'n.

En primer lloc, la formació rarament es dissenya des del centre que l'ha de rebre. Aquesta afirmació fa referència al que actualment es coneix com a formació en centre. És cert que els centres han pogut demanar uns determinats cursos de formació per a tot un claustre, però aquests cursos rarament es poden adaptar a les necessitats d'innovació dels centres. Fins ara els centres han pogut demanar uns cursos de caràcter general i que no s'adapten al conjunt del claustre. El motiu d'aquesta inadaptació al conjunt del claustre és que dintre dels centres hi ha diferents tipologies d'usuaris-mestres, uns en saben més i uns altres menys. Si els cursos de formació han de respondre a les demandes del centre, allò que primer s'ha de garantir és l'adequació als diferents nivells. I això, si més no, fins ara no s'ha fet.

Però no només hem tingut formació en centre. La formació que s'ha fet fins fa 3 o 4 cursos han estat cursos més generals, fora del centre. I com ha assistit la gent a aquesta formació? Quin grau de decisió han tingut els centres en la formació del seu personal? Pràcticament cap. No obstant, els mestres hem continuat sumant hores i més hores per al còmput dels estadis. Qui ha avaluat aquesta formació? On estan els resultats? Malauradament, crec que ni tan sols s'ha fet aquesta avaluació, però cal fer-la urgentment!!!

El cas és que davant les notícies prometedores del Departament envers l'horari laboral del personal de les escoles (sisena hora escolar), les hores disponibles per a fer formació a fora de l'horari presencial dels centres (de 9 a 12 i de 15 a 18) encara mermaran més. Quan es farà aquesta formació? De 18'30 a 21'30? Quin formador voldrà donar cursos a aquestes hores intempestives? Quin mestre voldrà formar-se a aquestes hores?

Caldrà seguir atentament les novetats que es vagin produïnt.