diumenge, de març 03, 2013

Concurs de directors 2013 als ST d'ensenyament a Girona

El passat 10 de gener es va publicar la convocatòria de concurs de mèrits per a seleccionar els funcionaris que s'encarregaran de dirigir els centres educatius públics durant els propers 4 anys.

Aquesta és ja la tercera convocatòria en que s'utilitza el sistema establert en el decret 155/2010 que desenvolupa allò establert en la Llei d'Educació de Catalunya. Caldrà prendre nota del que està passant en els centres educatius.

Tot i que aquest curs no s'està impartint el curs de formació inicial de directors de centres (la crisi econòmica arriba a tot arreu), durant els dos darrers anys el Departament d'Ensenyament ha fet una gran despesa en formació d'un seguit de professionals que s'han compromés a exercir la funció directiva. De fet és fàcil fer la quantificació d'aquests recursos. Si multipliquem els costos del curs pel nombre d'alumnes que l'han fet podem veure que el Departament s'ha gastat gairebé 300.000 € en aquesta formació. Una quantitat realment important en les èpoques en les que estem.

Faig aquesta referència perquè ha sortit en diferents mitjans, i també així se'ns va dir durant el desenvolupament del curs, que totes aquestes persones serien les encarregades de desenvolupar la tasca directiva en els centres on no hi hagin candidats o persones capacitades per a exercir la direcció.

Doncs bé, si agafem com a situació de partida les dades del curs 2009-2010 (les últimes que he pogut localitzar) publicades per n'Alberto del Pozo, actual Director General de Professorat i Personal de Centres Públics, la situació comença a ser preocupant en alguns territoris. A l'any 2010 el Departament ja va haver de nomenar de manera extraordinària el 51% dels centres convocats aquell any. Però observem com ha evolucionat aquesta situació en el servei territorial de Girona.

Cal dir que les següents dades es deriven de comparar el llistat de centres convocats en la resolució del 10 de gener i el llistat d'admesos i exclosos que va sortir publicat fa unes setmanes en els taulells d'anuncis dels Serveis Territorials. En tots els casos són dades públiques consultables per qualsevol persona que s'apropi als locals dels Serveis Territorials corresponents.

En el llistat d'admesos i exclosos hi figuren els candidats i els centres on s'han presentat. Per tant, tots aquells centres on no hi ha candidats hauran d'anar forçosament al nomenament extraordinari. Tot i això hem de tenir present que aquesta situació només farà que empitjorar a mesura que vagi avançant el concurs de mèrits. El que presento aquí és la situació inicial molt dura que obliga a l'administració a buscar directors en tot el seu conjunt si vol respectar la seva pròpia normativa.

Analitzem la situació segons si el centre és de primària o de secundària

Primària

Aquí teniu el mapa corresponent als centres convocats i els centres que directament ja tenen vacant la direcció a partir de l'1 de juliol de 2013. Els centres en verd corresponen a centres on hi ha candidats interns , i els vermells corresponen a centres on no s'hi ha presentat ningú (a excepció de l'Institut-Escola de Lloret de Mar on s'hi ha presentat una persona externa al centre, sent l'única excepció en tot el territori).


Mostra Girona Concurs Primària en un mapa més gran

Com podeu observar hi ha un predomini bastant gran dels centres on no hi ha hagut cap candidat presentat. Concretament, només hi ha hagut candidats en el 40 % dels centres convocats. Això vol dir que ja des d'aquest moment, el Departament haurà de buscar directors per al 60 % restant. I recordem que aquesta situació només és inicial i empitjorarà, sense cap mena de dubte, a mesura que avanci el concurs.

Però cal fer una diferenciació entre els centres de primària que pertanyen a ZERs i els que no. De sobres és sabuda la diferència que hi ha entre aquests dos tipus de centres.

Tot i aquesta diferenciació, es veu clarament que en el millor dels casos, els centres de primària que no pertanyen a ZERs, l'administració tindrà el nomenament extraordinari com a recurs en un 57 % dels casos (situació inicial). En els centres pertanyents a ZERs, aquesta situació empitjora fins al 67 %.

Secundària

Aquí teniu el mapa de centres convocats i la diferència entre els centres on tenen candidats acceptats i els que no tenen cap candidat.


Mostra Concurs direcció secundària Girona en un mapa més gran


La situació en els centres de secundària és encara pitjor que en els centres de primària. Dels 17 centres convocats, només hi ha candidats interns en el 35 % dels casos. Això vol dir que l'administració haurà de nomenar director/a extraordinari en un mínim del 65 % dels centres. Una situació realment greu que requereix una actuació profunda ja que empitjorarà, perquè molts dels presentats no superaran el concurs de mèrits, tot i complir amb els requisits per a poder-s'hi presentar.

Pots llegir aquest post per a entendre perquè hi haurà gent que no superarà el concurs tot i tenir els requisits per poder-se presentar.