diumenge, de novembre 08, 2009

Sobre competències educatives, Plan E i actualització de les escoles

Aquesta setmana s’ha conegut la dotació per al proper exercici del ”Plan E”, el pla de l’executiu central per a transferir recursos als Ajuntament per a que puguin tirar endavant projectes que estimulin alguns dels sectors més afectats per l’actual crisi.

Acte seguit, el govern de la Generalitat, de la mà d’algun conseller s’han donat pressa a recordar als municipis que no poden executar obres pel seu compte que afectin competències exclusives de la Generalitat. Per exemple, un ajuntament no pot construir una escola on ell vulgui sense haver-ho pactat amb el govern de la Generalitat. I em sembla bé recordar aquesta qüestió, perquè si no es fa ara, més endavant ens podem trobar amb unes inversions fetes i que no es poden destinar a l’objectiu amb el que es van construir.

Ara bé, caldria recordar a les administracions, a TOTES les administracions, que els edificis escolars també s’han d’actualitzar i que aquesta actualització potser no ha anat al ritme que calia. Tenim en el nostre país més de 3.500 edificis escolars entre primària i secundària.

Al nostre país tenim una gran quantitat de centres d’educació primària que presenten greus mancances d’infraestructures. No és que no hi hagi instituts que no tinguin aquestes mancances, però per una qüestió històrica (fins fa no gaires anys, l’educació obligatòria acabava amb l’antiga EGB) aquest fet es mostra amb major significat en els de primària.

En el final de la dictadura i els primers anys de la democràcia, ara fa 30 anys, es van edificar moltes escoles, amb unes característiques molt diferents a les necessitats actuals. Qui s’havia d’imaginar fa 30 anys que en una escola hi haurien 200 ordinadors ? Doncs amb els ordinadors “ZP” fàcilment s’arribarà a aquesta xifra.

És cert que s’han portat a terme programes com els desenvolupats des del programa red.es o el més actual Heura, però també és cert que aquests programes no han estat prou amplis com per satisfer les necessitats actuals.

Cal actuar amb urgència sobre dos aspectes fonamentals, l’actualització de la xarxa elèctrica i la xarxa de dades, i per a això, es podrien aprofitar els diners del Plan E, però cal la col·laboració de totes les administracions i cal fer-ho amb urgència.

Els governants tenen dues opcions, seure en una taula i posar fil a l’agulla o bé seure en una taula i posar-se a discutir eternament. De l’actitud que tinguin dependrà que tinguem una escola amb bones infraestructures o bé, edificis antiquats que no seran profitosos per al servei que s’ha de donar des de l’escola.