dimecres, de març 26, 2008

Lectura del llibre "La descentralización educativa en España"

Aquests dies m'han encarregat una recensió del llibre "La descentralización educativa en España" de Xavier Bonal, Xavier Rambla, Eduardo Calderón i Núria Pros i editat per la fundació Carles Pi i Sunyer.

Tot i que encara estic a meitat de lectura, constato una gran abundància en les dades i la seva comparació entre les diferents comunitats autònomes. És un llibre que permet analitzar l'evolució de l'educació a Espanya des de la implantació de la LGE al 1970 fins al 2004. Se centra en la comparació de les dades espanyoles amb els paisos occidentals i també entre les dades de les pròpies comunitats autònomes.

Del que he llegit fins ara, el que més em crida l'atenció és la diferència entre comunitats autònomes amb un règim foral i un sistema de finançament tipus "concert" i la resta. Es veu clarament que al País Vasc, la inversió en educació (tant pública com concertada) ha estat per sobre de la resta i això també es reflecteix en els resultats d'escolarització i èxit en l'etapa post-obligatòria.

No obstant, també queda més que clar que no necessàriament una major inversió en educació representa una millora dels resultats del sistema. Què s'ha d'entendre? Doncs que a partir de cert nivell d'inversió educativa, no es produeix necessàriament una millora en els resultats.

Quan tingui la recensió feta, ja la penjaré en el blog i, si voleu, en parlem.