dilluns, de març 05, 2007

Sobre la necessitat o no de coordinar la formació d'un centre docent

Des que vaig acabar els estudis de mestre he continuat formant-me en diversos aspectes. El que més m'ha interessat ha estat sens dubte el de les TIC (abans en dèiem "noves tecnologies"). He fet cursos de tot tipus, alguns m'han servit més que altres en la meva vida professional tot i que gairebé tots estaven organitzats des d'administracions educatives.

De sempre he defensat la necessitat de que en un centre docent la formació del col·lectiu de mestres fos coordinada. No pot passar el que ve passant des de fa tants anys, tots hem de saber molt i de tot. No seria més lògic que es fessin plans de formació de centre ben elaborats on es detectin necessitats i es proposin cursos a la gent del claustre de manera que entre tothom es puguin abarcar totes les necessitats del centre?

Està claríssim que el mestre pot fer de facto "el que li doni la gana" en les seves set hores i mitja de treball que pot realitzar fora del centre educatiu, però, no seria desitjable que la formació respongués realment a criteris educatius i formatius de centre? Som simples funcionaris que ens hem de formar individualment o som mestres al servei d'un projecte educatiu (tot i que no el compartim al 100 %)?

No és menys clar que alguns fan molts cursos i d'altres fan cursos quan s'apropen els estadis. Però això passa a tot arreu, no?

En les instruccions d'inici de curs es van repetint afirmacions com "La formació permanent del professorat tendeix a disminuir el seu component de formació d’iniciativa individual per passar a ser, progressivament, un element del projecte de tot el centre. La finalitat de l’oferta formativa és donar resposta a necessitats i prioritats de formació tant des del vessant de l’actualització i millora individual com col·lectiva.", però poques vegades es va més enllà d'una simple formació personal. A veure si l'any vinent les coses milloren.

1 comentari:

Anònim ha dit...

La Formació en Centre crec que ha de millorar molt i la coordinació ha d'anar encaminada a que els mestres es formin d'acord a activitats viables al centre. La formació individual ha de poder revertir en el centre, de manera coordinada, però a la formació en centre no li acabo de trobar el gustet...